Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Informator

Informator

INFORMATOR DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

PRZEMOC DOMOWA JEST:

  1. INTENCJONALNA

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

  1. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.

  1. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

  • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL

 Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

RODZAJE PRZEMOCY

Rodzaje przemocy

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

Wykaz instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy w domowej  na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego

Gmina Zwierzyn

- Gminny Punkt   Konsultacyjny, ul. Wojska Polskiego 27, 66-542 Zwierzyn,

- Stowarzyszenie „Stolina” ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Wojska Polskiego 8,66-542 Zwierzyn

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn,

95 761 73 42

- Zespół Interdyscyplinarny, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn

95 761 73 42

E-mail: gops@zwierzyn.pl

 

Gmina Stare Kurowo

- Zespół Interdyscyplinarny, ul. Kościuszki 77/4, 66-540 Stare Kurowo,

tel. 95 781 95 78, 95 781 95 81

- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 77/4, 66-540 Stare Kurowo,

95 781 95 78, 95 781 95 81,  E-mail: ops@opsstarekurowo.pl

- Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Kurowie ul. Pocztowa 8, 66-540 Stare Kurowo 95 761 53 28.

 

Gmina Drezdenko

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, 95 762 16 51,

-Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w domową, ul. Marszałkowska 18,66-530 Drezdenko,  95 762 16 51

- Zespół interdyscyplinarny, ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, 95 762 16 51.

E-mail: ops@drezdenko.pl

Gmina Dobiegniew

- Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dembowskiego 3, 66-520 Dobiegniew

 95 76 11 900,

- Zespół Interdyscyplinarny ul. Dembowskiego 3, 66-520 Dobiegniew

 95 76 11 900,

E-mail: opsdobiegniew@op.pl, ops@dobiegniew.pl

 

 

 

Gmina Strzelce Kraj.

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.,  95 763 24 05,

- Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej  ul. Al. Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.,  95 763 24 05,

 E-mail:sekretariat@mgopsstrzelce.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Ul. Kościuszki 31, 66-530 Drezdenko

 

- punkt specjalistycznego poradnictwa 95 762 09 30,

- program korekcyjno – edukacyjny  dla osób stosujących  przemoc domową           

   95 763 70 31,

-  punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób stosujących przemoc domową

  95 762 09 30

 E-mail:  sekretariat.pcpr@pcprdrezdenko.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.

- ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Kraj. , tel.95 763 11 97, fax: 95 763 11 96

 E-mail: biuro.podawcze.prskr@prokuratura.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.

- ul. Brzozowa 1, 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 48 47 7925211,  48 47 7925212

Telefony alarmowe
997 | 112

E-mail: sekretariat.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

 

Sąd Rejonowy

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

 

  1. Rynek 2-3, 66-500 Strzelce Kraj. ,

tel. (95) 763 0927, (95) 763 0975

E-mail:kuratorzy@strzelce-kraj.sr.gov.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-07-03 13:02przez:
Opublikowano:2015-07-03 11:26przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2024-07-12 11:24przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:8967

Rejestr zmian

  • [2024-07-12 11:24:10]Dorota Kowalikzmiana
  • [2024-07-11 12:58:22]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2023-07-07 11:07:26]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2022-08-26 10:37:29]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2021-07-14 14:31:30]Dorota Kowalikaktualizacja