Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Wsparcie dla rodzin zastępczych

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują też wsparcie finansowe ze strony powiatu oraz wsparcie od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w wypełnieniu funkcji rodziny zastępczej:

  • wsparcie w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej, które realizowane jest poprzez:

- wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- zapewnienie rodzinom zastępczym  oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń  mających na celu podnoszenie kwalifikacji,
- zapewnienie pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych ,
- prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą,
-zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
- zapewnienie rodzinom zastępczym poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

 

  • wsparcie finansowe:

-746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,  
-1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się niepełnosprawność dziecka oraz niedostosowanie społeczne – na rzecz takich dzieci kwota świadczenia jest o 227 zł wyższa.

Ponadto rodzinie zastępczej starosta może przyznać:

  1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku
    od 6do 18 roku życia – raz w roku;
  2. świadczenie na pokrycie: ·-niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka-jednorazowo, ·-wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ, na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
  3. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej;
  4. świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku – rodzinie zastępczej zawodowej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-20 10:23przez:
Opublikowano:2015-05-20 12:58przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2022-02-22 12:57przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:13841

Rejestr zmian

  • [2022-02-22 12:57:32]Dorota Kowalikaktualizacja treści