Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Drezdenko, 22.09.2016

CPR.272.1.2.2016

 

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia programu  korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wymagania wobec kandydata:

 • Ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 • Posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 • Mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Od kandydata oczekuje się wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania i zintegrowania grupy osób.

 

Informacje dodatkowe:

 - Wykonawca powinien prowadzić zajęcia w sposób uzgodniony z Zamawiającym, tj. wg

ustalonego harmonogramu, zgłaszając Zamawiającemu wszelkie zmiany w harmonogramie

- obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnikami zajęć, tj. kontrakt, lista obecności, konspekt z przeprowadzonych zajęć

- materiały do prowadzenia zajęć zapewni Wykonawca.

- salę do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający

- Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego.

 

Termin zajęć: 2016

Miejsce prowadzenia zajęć: Powiat Strzelecko – Drezdenecki

Oferta powinna zawierać:

 1. CV
 2. Kserokopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje
 3. Proponowaną stawkę za godzinę zajęć
 4. Proponowany harmonogram zajęć
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późń. zm.).

Ofertę można przesłać pocztą, e-mailem: ala.krajewska.pcpr@gmail.com, faxem (957621247) lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
ul. Kościuszki 31.

 

Termin zgłoszenia ofert upływa z dniem: 29 września 2016 r.

Autor: Izabela Najdek

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-09-22 14:42przez: Izabela Najdek
Opublikowano:2016-09-22 00:00przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Odwiedziny:6678

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.