Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - bariery w komunikowaniu się i techniczne

bariery w komunikowaniu się i techniczne

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNE

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania – odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności – przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Wymagane dokumenty:

• pisemny wniosek o dofinansowanie (gotowy druk wniosku),
• kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
• kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób – oryginał do wglądu,
• aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
• dokument poświadczający informację o innych niż PFRON i środki własne źródłach finansowania w niezbędnych przypadkach,
• pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej (w koniecznych przypadkach)
• dwie oferty cenowe dot. wnioskowanego przedmiotu dofinansowania lub faktury proforma


Termin i sposób załatwienia sprawy:

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się:
- osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Wnioski na likwidacje barier w komunikowaniu się i technicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu. Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy badanie celu, jakiemu służyć ma zakupione urządzenie oraz rozstrzygać w jakich przypadkach zakup tego urządzenia będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% średnich kosztów urządzenia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma pisemną informację z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego

Ważne! - wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% ceny brutto kosztów urządzenia.

Ważne! – wszelkie zakupy urządzeń, o które osoba niepełnosprawna będzie wnioskowała może wykonać dopiero po podpisaniu umowy ze Starostą. W umowie zawarta jest informacja odnośnie terminu zakupu urządzenia, kwota dofinansowania, kwota udziału własnego wnioskodawcy, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Ważne! – w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych o dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata.

Informacje dodatkowe:

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń  służących likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynikające indywidualnie z rodzaju niepełnosprawności, które znajdują się również w zasadach przyznawania dofinansowań na dany rok kalendarzowy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Kościuszki 31
66-530 Drezdenko

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Drezdenko.
 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 12:41przez:
Opublikowano:2015-05-08 09:17przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2024-03-11 09:16przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:10335

Rejestr zmian

  • [2024-03-11 09:16:46]Dorota KowalikZ
  • [2024-02-14 11:08:54]Dorota KowalikZMIANA
  • [2024-01-02 10:36:30]Dorota Kowalik2024
  • [2024-01-02 10:29:58]Dorota Kowalik2024
  • [2022-03-03 12:52:13]Dorota Kowalikaktualizacja treści
  • [2022-03-03 12:51:58]Dorota Kowalikaktualizacja wniosków
  • [2021-12-29 13:54:37]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2021-12-29 13:47:35]Dorota Kowalikaktualizacja