Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - bariery architektoniczne

bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na: rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Wymagane dokumenty:

• pisemny wniosek o dofinansowanie (gotowy druk wniosku),
• kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
• kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób – oryginał do wglądu,
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia- potwierdzające trudności w poruszaniu się,
• udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu) wraz ze zgodą administratora na przeprowadzenie prac,
• poświadczenie miejsca zameldowania z gminy

• kosztorys wstępny

•projekt przedsięwzięcia (szkic miejsca, w którym będzie realizowana likwdacja barier przed i po wykonaniu zadania),

• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi w koniecznych przypadkach,

• dokument poświadczający informację o innych niż środki PFRON i środki własne źródłach finansowania,

• pełnomocnoctwo notarialne lub postanowienie sądu o ustanowienie opieki (w koniecznych przypadkach)

 


Termin i sposób załatwienia sprawy:

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się:
- osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się co jest potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
Wnioski na likwidacje barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% średnich kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma pisemną informację z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego

Ważne! - Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5% ceny brutto kosztów przedsięwzięcia.

Ważne! – Wszelkie prace, usługi i zakupy, o które osoba niepełnosprawna będzie wnioskowała może wykonać dopiero po podpisaniu umowy ze Starostą. W umowie zawarta jest informacja odnośnie terminu realizacji przedsięwzięcia, kwota dofinansowania, kwota udziału własnego wnioskodawcy, a także inne warunki niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Informacje dodatkowe:

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych ujętych w protokole w dniu przeprowadzania wizji lokalnej w mieszkaniu wnioskodawcy. Przy pomocy tego zadania osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności, np.: dostosować łazienkę, WC, zlikwidować progi, zamontować poręcze, montaż posadzek antypoślizgowych, budowa podjazdu, zakup dźwigu dla osoby niepełnosprawnej.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-08 12:36przez:
Opublikowano:2015-05-08 09:14przez: Dorota Kowalik
Zmodyfikowano:2024-03-11 09:14przez: Dorota Kowalik
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:8700

Rejestr zmian

  • [2024-03-11 09:14:18]Dorota Kowalikzmiana
  • [2024-02-14 11:08:04]Dorota Kowalikzmiana
  • [2024-01-02 10:35:56]Dorota Kowalik2024
  • [2024-01-02 10:34:35]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2022-03-24 10:54:16]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2022-03-24 10:49:26]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2022-03-03 12:48:19]Dorota Kowalikaktualizacja
  • [2021-12-29 14:19:47]Dorota Kowalikaktualizacja