Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE - Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - Moduł III

Powiat Strzelecko – Drezdenecki przystąpił do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków PFRON. Realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III, w wysokości 500 zł przez maksymalnie 3 miesiące, będzie udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa w ramach programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.);
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.);
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, ze zm.).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu tj. Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (System SOW). Jest on dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ 

Wystarczy adres e-mail i nr rachunku bankowego. Wnioskodawca nie musi być właścicielem rachunku bankowego. Można podać rachunek bankowy innej upoważnionej osoby.

Realizator nie przewiduje wypłat gotówkowych.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują na stronie: www.pfron.org.pl

Ponadto można zadawać pytania konsultantom infolinii PFRON:

tel. 517 373 975 ( godz. 9.00 – 20.00 )

tel. 22 581 84 10 ( godz. 9.00 – 15.00 )

oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 ( god. 9.00 – 17.00 ).

 

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku (w godzinach urzędowania ), tj.:

  •  poniedziałek - czwartek od 7.30 do 15.30
  •  piątek od 7.30 do 14.30

 pod nr tel: 95/ 763 70 41,  95/ 763 70 42 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-17 10:44przez:
Opublikowano:2020-04-17 15:18przez: Agnieszka Tyranowicz
Zmodyfikowano:2022-01-27 15:17przez: Agnieszka Tyranowicz
Podmiot udostępniający: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Odwiedziny:5965

Rejestr zmian

  • [2022-01-27 15:17:51]Agnieszka Tyranowiczprzeniesienie do archiwum